1. Home › 
  2. › 
  3. Financiële tussenkomst

Deze opleidingen worden kosteloos aangeboden aan alle bedienden die vallen onder paritair comité 216.
In volgende gevallen zal de opleidingskost gefactureerd worden aan de werkgever:

  • Wanneer de opleiding gevolgd wordt door een zelfstandige medewerker of door de werkgever.
  • Bij een ongewettigde afwezigheid. Annuleer dus tijdig uw deelname indien u niet aanwezig kan zijn tijdens de opleiding.

Financiële tussenkomst

De medewerker uit de doelgroepen heeft de mogelijkheid om kosteloos deel te nemen aan de opleidingen.

Met het oog op de ontwikkeling van de specifieke bekwaamheden van de medewerker uit de doelgroepen, wordt de mogelijkheid geboden om kosteloos deel te nemen aan de opleidingsprogramma's, althans binnen de perken van de beschikbare middelen.

Het FBZ Notariaat neemt de cursus- en seminariekosten volledig voor zijn rekening. Documentatie en koffiepauzes zijn inbegrepen.

In volgende gevallen zal de cursus- en/of opleidingskost alsnog gefactureerd worden aan de werkgever: