1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Maand van het welzijn 2024

Deze opleidingen worden kosteloos aangeboden aan alle bedienden die vallen onder paritair comité 216.
In volgende gevallen zal de opleidingskost gefactureerd worden aan de werkgever:

  • Wanneer de opleiding gevolgd wordt door een zelfstandige medewerker of door de werkgever.
  • Bij een ongewettigde afwezigheid. Annuleer dus tijdig uw deelname indien u niet aanwezig kan zijn tijdens de opleiding.

Maand van het welzijn 2024

, Blogposts

Welzijn is voor ieder van ons een cruciaal onderdeel van onze gezondheid, tevredenheid en productiviteit. Wie zich goed voelt, werkt niet alleen efficiënter en beter, maar heeft ook de nodige veerkracht om moeilijke situaties het hoofd te bieden.

In de naweeën van de coronacrisis, en geconfronteerd met sterk toenemende complexiteit en werkdruk binnen de kantoren, besloot FEDNOT, de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, daarom in 2021 om de notarismedewerkers te ondersteunen en extra aandacht te besteden aan hun welzijn.

Mei, maand van het welzijn

Mei is sedertdien dé maand van het welzijn binnen het notariaat. Mei is immers een ideaal moment om even tot rust te komen, achterom te kijken naar het eerste deel van het werkjaar en plannen te maken voor wat nog komen moet. Concreet organiseert het departement Social Affairs van Fednot  in samenwerking met het Fonds voor Bestaanszekerheid van het Notariaat (FBZ Notariaat) en de Febelfin Academy - onder de paraplu van Formanot * - een aantal workshops rond persoonlijke ontwikkeling, telkens in een inspirerend groen kader dichtbij huis en samen met gelijkgestemde notarismedewerkers uit andere notariskantoren.   

Dit jaar kozen we voor 2 opleidingen :  

  • Self management : de juiste prioriteiten stellen en optimaal tijdsbeheer  
  • Veerkrachtiger worden om een burn-out te voorkomen   

Over de laatstgenoemde opleiding hadden we een gesprek met docenten Martine De Prijcker en Patricia Istas. 

De notarismedewerker : een job met veel uitdagingen

Een notarismedewerker moet heel wat ballen tegelijk in de lucht houden. Hij of zij moet eerst en vooral beschikken over een uitgebreide juridische bagage, dossierkennis en administratieve vaardigheden. Daarnaast vereist het beroep ook empathie en goed ontwikkelde sociale en communicatieve vaardigheden. Voeg daarbij ook nog eens een doorgedreven precisie, oog voor detail en respect voor timing, en je begrijpt meteen dat medewerkers binnen het notariaat het niet altijd gemakkelijk hebben.

Daarnaast ontsnappen ook de notariskantoren niet aan de algemene evolutie binnen de maatschappij waardoor alles steeds sneller moet gebeuren en cliënten steeds mondiger en veeleisender worden.

De opleiding ‘veerkrachtiger worden om een burn-out te voorkomen

Tijdens deze interactieve opleiding wordt eerst en vooral gestreefd naar bewustwording. Wat is stress nu precies en wat gebeurt er met ons als we stress ervaren, op het werk of binnen ons privéleven. Hoe ervaar ik stress, hoe herken ik het bij iemand anders en vanaf welk punt is het een negatieve factor die mogelijk tot verschillende problemen en zelfs tot een burn-out leidt? De nadruk wordt daarbij vooral gelegd op werk gerelateerde stress.

De opleiding gaat nog een stap verder en reikt ook concrete en actieve strategieën aan waarmee de deelnemers stress, werkdruk en tegenslagen weer de baas kunnen worden.

Dat de opleiding een positieve impact heeft blijkt uit de feedback van alle betrokken partijen.

De docenten:

Martine De Prijcker:  “De opleiding is een prachtig geschenk van de notarismedewerkers aan zichzelf. Ze maken tijd om stil te staan bij hun eigen veerkracht en hoe ze die zelf beïnvloeden. Ze gaan in gesprek met elkaar, ervaren dat velen tegen dezelfde dingen aan lopen, en het is mooi om te zien hoe ze leren van mekaar.”   

Patricia Istas : “Deze opleiding kan een impact hebben zowel op het professioneel als op het privé leven van de notarismedewerkers. Leren om beter te communiceren, grenzen te stellen en je energie te doseren zorgt voor positieve effecten op alle levensdomeinen.”   

De deelnemers:

Deelnemers bevestigen dat het notariaat een zeer veeleisende omgeving is waar zowel de notaris(sen) zelf als de verschillende medewerkers over heel wat veerkracht moeten beschikken om hun job op een goede manier te kunnen doen.   

De veerkracht waarover iemand beschikt, is volgens deelnemers gerelateerd aan heel veel verschillende dingen zoals leeftijd, ervaringsniveau en persoonlijkheid. Ze zien vooral gemotiveerde en plichtsbewuste medewerkers kopje-onder gaan, ongeacht hun functie binnen de organisatie.

Een opleiding over hoe je jezelf weerbaar maakt tegen stress en burn-out zien zij dan ook als een absolute aanrader voor iedereen, en dit zowel in het belang van de medewerkers zelf als van het kantoor als geheel. “Het is goed dat men zich binnen notariskantoren steeds meer bewust wordt van deze problematiek en dat ook de notarissen hiervoor open staan. Een gelukkige medewerker is immers sowieso een betere medewerker.”

“enthousiaste lesgever, brengt de inhoud op niveau van de groep, past zich aan aan de bekommernissen en verwachtingen van de groep van de opleiding” 

“Het was een confronterende en verrijkende cursus.” 

“De lesgever was een heel aangename dame, die perfect wist waar ze mee bezig was en die bovendien een heel goede feeling met onze groep had. Het was een heel leerrijke dag die ik zeker aan collega's ga aanraden.”

Julie Vilain, Directeur FBZ Notariaat :"We werken al 10 jaar samen met Febelfin Academy, we zijn klein en bescheiden begonnen en geleidelijk aan hebben we onze initiatieven uitgebreid. Sinds drie jaar organiseren we de “Maand van het Welzijn” dat steeds een groot succes is. Meer dan 150 medewerkers nemen elk jaar deel aan dit initiatief, bovenop de opleidingen die het hele jaar door worden aangeboden. We zijn blij om te zien dat het zowel inhoudelijk als praktisch voldoet aan de behoeften van de deelnemers. Hoewel het concept volgend jaar waarschijnlijk zal evolueren, zullen we uiteraard blijven investeren in opleidingen om het welzijn van onze werknemers te verbeteren. Het is een thema dat ons bijzonder na aan het hart ligt"


De opleidingen tijdens de maand van het welzijn worden door de notarismedewerkers zelf elk jaar bijzonder goed onthaald. Elk jaar zijn er dan ook meer deelnemers en krijgt deze actie grotere weerklank binnen het notariaat,

niet alleen bij de medewerkers maar ook bij de notarissen. Zij zien immers het resultaat van de toepassing in de praktijk van de opgedane inzichten.

 “De opleiding heeft heel wat los gemaakt bij onze medewerkers en we zijn achteraf ook echt het gesprek aangegaan binnen ons team en we hebben heel gerichte aanpassingen gedaan aan onze werkorganisatie.” 

De maand van het welzijn is voorbij, wat nu?

Uiteraard wensen we alle notarissen en notarismedewerkers het jaar rond optimale werkomstandigheden en optimaal welzijn toe! Wie ook graag nog een opleiding volgt, verwijzen we daarom graag door naar het opleidingsoverzicht op www.formanot.be  Als notarieel medewerker kan je het hele jaar door inschrijven voor deze opleidingen.

Wens je als notaris een opleiding voor je team op kantoor te organiseren of wil je een concrete situatie binnen je kantoor bespreekbaar maken, dat kan zeker.

Isabelle Meulemeester (Business Development & Partnerships | Febelfin Academy) van Febelfin Academy*, luistert met plezier naar jouw vraag en stelt samen met jou een pakket op maat samen.

Hou jullie alvast klaar voor de editie van 2025. Meer nieuws volgt op het eNotariaat en de website van Formanot begin volgend jaar.    

Isabelle Meulemeester
Isabelle.meulemeester@febelfin-academy.be

Onze inzichten

Maand van het welzijn 2024

Welzijn is voor ieder van ons een cruciaal onderdeel van onze gezondheid, tevredenheid en productivi...

Lees meer

‘Het Recht op Deconnectie’ uitgelegd in een nieuwe e-learning

Digitalisering beïnvloedt onze work-lifebalance, zoveel is zeker. Het gevoel altijd en overal verbon...

Lees meer

CVE-20150505-Febelfin-291

Febelfin Academy Survey 2023: 3 nieuwe conclusies over leren in de financiële sector

Hoe willen jullie vandaag en morgen leren? Die vraag aan cursisten stond centraal in de meest recent...

Lees meer