1. Home › 
  2. › 
  3. Informatica à la carte - Antwerpen

Informatica à la carte - Antwerpen

De Microsoft Office-programma’s zijn onontbeerlijk in iedere werkomgeving. Of het nu voor brieven, lijsten, tabellen, presentaties of e-mailverkeer is, u kunt niet om deze programma’s heen. De meeste mensen kunnen tot op zekere hoogte met deze programma’s werken, maar niet iedereen kan met elk programma even vlot overweg. Deze opleiding biedt u de kans om aan bepaalde individuele aandachtspunten te werken. U kan zelf op voorhand vastleggen waaraan u aandacht wil besteden en met de hulp van een lesgever studeert u dan de gewenste begrippen in volgens eigen tempo.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Niveau Basic
Leervorm Klassikale opleiding

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Schrijf u in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door elke medewerker die een softwareprogramma beter wenst te gebruiken.

Vereiste voorkennis

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

De gebruiker moet met een PC, toetsenbord en muis kunnen werken.

De medewerker is in staat om zelfstandig te leren, maar kan te allen tijde een beroep doen op een lesgever.

Traject volledig op maat uitgewerkt: kan zowel basic, advanced als expert level zijn naargelang het niveau van de deelnemer.

Programma

Inhoud

Het programma wordt op maat gemaakt: u kunt tegen uw eigen tempo precies aanleren wat u nodig hebt, volgens een vooraf uitgestippeld parcours, met de hulp van een opleider.

Deze leervorm is ideaal voor mensen met zeer specifieke behoeften of heterogene groepen. Via een vooraf ingevulde vragenlijst wordt per deelnemer gepeild naar de gewenste onderwerpen, waarna er per persoon een aangepaste syllabus aangemaakt wordt waarin deze topics in detail uitgewerkt worden.

De deelnemer wordt uitgenodigd voor een Office à la Carte sessie (open of in-company) waar hij de beschikking krijgt over een PC en zijn persoonlijk cursusmateriaal dat hij op eigen ritme doorloopt. Hij wordt hierbij begeleid door een ervaren software coach.De grote voordelen van deze leervorm zijn:

Praktische informatie

Duurtijd: 1 dag opleiding

Uren: 9u-16u30 (broodjeslunch voorzien) (6 lesuren per dag)

Plaats: Givi Antwerpen, Uitbreidingsstraat 66, 2600 Antwerpen (Berchem)

Voorbereiding deelnemers:

Ter voorbereiding van uw opleiding, gelieve uw programmakeuze door te geven. Gelieve u in te schrijven uiterlijk een week voor aanvang van uw opleiding en het formulier met vermelding van uw specifieke keuzes in te vullen.

Tijdens het opleidingsprogramma verwerkt de cursist de leerstof zelfstandig en volgens eigen tempo met gebruik van de specifieke hulpinstrumenten (PC en lespakket) en met begeleiding door de docent. Uw inschrijving is pas geldig als u uw opleidingskeuze hebt uitgevoerd.

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Vorm: Zelfstandig leren

 

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. Praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases staan centraal. Tegelijk overladen onze trainers u niet met vaktermen, maar ze spreken de taal die u elke dag gebruikt in de praktijk.

Lesmateriaal: syllabus