1. Home › 
  2. › 
  3. Assertiviteit: Hoe actief en constructief communiceren?

Assertiviteit: Hoe actief en constructief communiceren?

In deze opleiding krijg je inzicht in je persoonlijke communicatiestijl en leer je respectvol opkomen voor je mening in verschillende situaties. Je leert communicatietechnieken aan waardoor je meer vanuit een comfortzone zal communiceren, vooral ook bij het brengen van moeilijkere boodschappen.

Je oefent actief met methodes en tools om lastige boodschappen en feedback te brengen en krijgt de bouwstenen van assertiviteit onder de knie (zowel in face-to-face communicatie als via telefoon en e-mail).

Niveau Basic
Leervorm Live Webinar

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Schrijf u in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door elke medewerker of manager/coach die vindt dat hij/zij nog assertiever kan worden, nog meer 'voor zichzelf zou moeten opkomen'.

Vereiste voorkennis

Basic level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Inhoud

We gaan zeer interactief met de inhoud aan de slag. Heldere theorie en oefeningen wisselen elkaar af, waarbij we grotendeels werken rond praktijksituaties die je als deelnemer zelf kan aanbrengen.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 2-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats:

Standaard gaan onze opleidingen door te Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel tenzij anders vermeld in de titel van de opleiding (zie bovenaan).

Gaat de opleiding door op een externe locatie? We verwijzen u graag door naar onze FAQ: https://www.febelfin-academy.be/nl/vragen/algemeen/waar-vindt-mijn-opleiding-plaats

Extra info:

Methodologie

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Type opleiding: online

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van de aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Docenten

Geert Pieters
Personal development